för tidsbokning/anmälan:


 

Jag hjälper dig med funktionella störningar. jag är ingen läkare. Jag kliver in när du sökt sjukvård och de inte hittar något som är sjukt, eller när dina problem endast kan lösas med symtomlindring.