Är du drabbad av stress ? Förmodligen JA, det är de flesta idag.

Har du en anhörig som är drabbad av stress?

Är du sjukskriven för utmattning? 

Är du på väg in i den berömda väggen?

Lider du av ångest?

Vill du ha kunskap om hur stressen inte ska ta över ditt liv och göra dig sjuk?

Vill du ha kunskap om hur du kan ta dig själv mot ett friskare liv?


Stress är ett överbelastat nervsystem, och i denna kurs kommer du att lära dig vad detta innebär och vad det gör med din kropp. Du kommer även få med dig verktyg efter varje tillfälle för att kunna arbeta med mellan tillfällena, givetvis på en frivillig basis.

Du anmäler dig till denna kurs för att du vill ge dig själv en bättre balans i livet, skapa förståelse för din situation, eller skapa förståelse för en anhörigs situation.

Du är varmt välkommen!

STRESS


För att inte komma dit
För att hantera situationen du är i
För att ta dig ur detta